Renovering av restaurangen

Restaurangen som tillhör mig och min partner är beläget på en ort dit många turister kommer varje år. Vi vet att sommarsäsongen snart är över och att det därför kommer att bli lite lugnare. För oss kommer det egentligen inte bli så mycket lugnare eftersom vi kommer att renovera en del av vår restaurang av en byggfirma. Detta företag som heter LHCK Bygg AB utför projekt såsom restaurangrenovering vilket lämpar sig väldigt bra för oss.

Eftersom vi har så många turister som kommer till oss på sommaren så är vi i behov av att alltid renovera vår lokal på vintertiden. Det är inte möjligt att renovera den under sommaren och vi har haft tur att allt fortfarande ser ut att vara i ett bra skick, men det finns alltid förbättringar som ska utföras för att vi ska kunna bibehålla turisterna som kommer till oss varje år.

Speciellt våra fönster har en tendens att när det blåser släppa in lite väl mycket med luft så det är verkligen något som vi behöver få renoverat. Jag hoppas även med denna firma kunna komma på nya idéer som gör att vi även på vintertid kan få fler besökare. Vår restaurang utgörs verkligen av alla turister som kommer till oss och på vintern känns det nästan helt tomt. Vi kommer att så småningom börja med själva renoveringen när hösten har dragit igång och jag tror att detta kommer bli super.